Työmahdollisuuksien järjestäminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ovat keskeisiä tekijöitä kunnassa ja sen hallinnossa. Nämä ovat asioita, joita pyritään kehittämään yhdessä paikallisen yrityselämän ja työvoimahallinnon kanssa.

Työvoimatoimiston palvelupiste löytyy Nilsiän työvoimatoimistolta. Palvelupisteen puhelinnumero on 029 504 3500

Rautavaaran kunnan ovet ovat avoimina myös uusille yrityksille ja yrittäjille. Kunnan kautta voidaan järjestää esimerkiksi toimitilaa yrittäjien tarpeiden mukaan. Liiketoiminnan kehittämisessä ja suunnittelemisessa kunta on mielellään mukana.

www.yrityssuomi.fi - Yritys-Suomen verkkopalvelu kokoaa yrityksen tarvitsemat palvelut yhteen osoitteeseen.

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOTUKIEN MYÖNTÄMISPERUSTEET'

TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2014-2016