Asumispalveluyksikkö Poutapilvi, Kotitie 4

Tulosyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa kehitysvammaisille yksilöllisesti luoden asukkaille laajan osallistumismahdollisuuden. Työskentely perustuu kehitysvammaisten asukkaiden tukemiseen ja ohjaamiseen arjessa. puhelin 040 860 8167

Toimintaryhmä Touhutupa, Kotitie 4

Yksikön tehtävänä on järjestää monipuolista toimintaa, joka tukee toimintakyvyltään jossakin määrin rajoittuneiden asiakkaiden selviytymistä arjen toiminnoissa. Toimintaan liittyy kiinteästi myös avotyön järjestäminen ja tukeminen toimintakeskuksen ulkopuolella.

Toiminnasta vastaa ohjaaja Sanna Tuovinen, puhelin 040 860 8169

Palveluohjaus

Kehitysvammahuollon vastaava ohjaaja Ulla Ohtonen, puhelin 040 860 8165 antaa kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa, ohjausta ja tietoa järjestettävistä kehitysvammapalveluista.

Vastaava ohjaaja suunnittelee palveluita yhdessä asiakkaan, läheisten ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Tarkoituksena on, että kehitysvammainen asiakas saa oikeanlaiset palvelu- ja tukimuodot. Työn perustana on asiakkaalle tehtävä hoito- ja palvelusuunnitelma.

Kehitysvammahuollosta vastaa perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin 040 860 8206