Korjaus - ja energia-avustuksia myönnetään valtion talousarviossa päätettävän valtuuden puitteissa. Avustuksia myöntävät osittain kunnat, osittain Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Avustukset maksetaan ARA:n varoista.

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valvoo järjestelmän toimintaa kunnissa. Kunnat ilmoittavat hakuajan päätyttyä kunnan myöntämien avustusten osalta määrärahatarpeensa ARA:an, joka osoittaa määrärahaosuudet kunnille.

Hakuaika ja hakumenettely ovat valtakunnalliset. Kunnat julistavat avustukset haettaviksi ja hakemukset jätetään määräaikaan mennessä sille kunnalle, jossa korjattava kohde sijaitsee. Hakijana ja avustuksensaajana on yleensä korjattavan kohteen omistaja.

 

www.ara.fi