Rautavaaralla toimii henkistä ensiapua antava kriisityöryhmä.

Työryhmän jäsenet ovat terveydenhuollon, sosiaalitoimen, nuorisotoimen ja seurakunnan työntekijöitä.

Työryhmä tarjoaa henkistä ensiapua onnettomuustilanteissa, äkillisissä ja odottamattomissa kuolemantapauksissa, läheltä piti tilanteissa, itsemurhissa ja väkivaltatilanteissa. Työryhmä ei tee päivystyksellistä työtä.

Kun kohtaat äkilliseen kriisiin joutuneen, kerro mahdollisuudesta kriisiapuun ja pyydä lupa yhteydenottoon, (tarjotaan mahdollisuus apuun ja pyydetään lupa yhteydenottoon, ei kysytä avun tarvetta tai halua siihen). Kriisitilanteessa työryhmään yhteydenottaminen tapahtuu seuraavasti:

Virka-aikana terveyskeskuksen vastaanottoon p. 017-171260
Virka-ajan ulkopuolella Hopeapajun henkilökuntaan p. 040-8608265
Työryhmän yhteyshenkilön puhelin virka-aikana 044-7171270