Kunnanvaltuuston tehtävät:

Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi. Valtuutettuja valitaan kunnan asukasluvun mukaan. Rautavaaralla valitaan 17 valtuutettua.

Kuntalain mukaan valtuuston tehtävinä on mm. 

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista;
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista;
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio;
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteita;
 • hyväksyä tiliinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta;
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista;
 • valita tilintarkastajat; sekä
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Lähde: www.kunnat.net

 

KUNNANVALTUUSTON JÄSENET 2013 - 2016

 • Matti Matikainen, pj. (VAS)
 • Veijo Oinonen, 1. vpj. (SDP)
 • Rauni Pursiainen, 2. vpj. (KESK)
 • Matti Ahonen (KESK)
 • Arto Hakkarainen (VAS)
 • Aki Karmitsa (SDP)
 • Kirsi Kokkonen (PS)
 • Ari Korhonen (PS)
 • Heikki Koskelo (VAS)
 • Eero Kukkonen (KESK)
 • Harri Koskelo (PS)
 • Mika Mustonen (SDP)
 • Marita Riekkinen (KESK)
 • Rauha Partanen (VAS)
 • Hanne Tuppurainen (VAS)
 • Petteri Soininen (KESK)
 • Jorma Korhonen (KESK)

Yhteystiedot