Sivistystoimen maksut ja taksat 1.1.2017 alkaen:

Monitoimitalo

- Liikuntasali: koko sali 44 €/yksi viikoittainen käyttökerta, puoli salia 22 €/yksi viikoittainen käyttökerta. Mikäli käyttökertoja on enemmän kuin yksi/viikko, määräytyy vuokra käyttökertojen lukumäärän mukaisesti. Käyttö yritystoimintaan: Koko sali 130 €/vrk, puoli salia 65 €/vrk.
- Sauna: 15 €/kerta.
- Nuorisotila: 25 €/yksi viikoittainen käyttökerta, 35 €/vrk. Käyttö yritystoimintaan 90 €/vrk.

 

Monitoimitalon liikuntasali

Käyttövuoro/-tapa Maksu
vakiovuoro koko sali 2h/viikko 200€ / talvikausi
vakiovuoro 1/2 salia 2h/viikko 100€ / talvikausi
kertavuoro 2h 20€ / kerta
koko liikuntasali/monitoimitalo 300€ / päivä

Mikäli vakiovuoro varataan ainoastaan syys- tai kevätkaudelle, on maksu puolet täydestä hinnasta.

Kunta voi perustellusta syystä pienentää perittävää maksua tai luopua sen perimisestä.

 

Monitoimitalon kuntosali 

  Maksu
Perushinnasto  
1 kuukausi 17€
3 kuukautta 45€
6 kuukautta 80€
12 kuukautta 150€
salivuoro 1,5h/viikko 100€ / kuukausi
Alennetut hinnat*  
1 kuukausi 12€
3 kuukautta 35€
6 kuukautta 50€
12 kuukautta 100€

*alle 18-v,opiskelijat, invalidit, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet, siviilipalvelusmiehet

Oikeus alennettuun hintaan todistettava maksuhetkellä. Kunta voi perustellusta syystä pienentää perittävää maksua tai luopua sen perimisestä.                                                    

 
    
Koulukeskus

- Luokkatila: 35 €/vrk
- Kotitalousluokka: 40 €/vrk
- Liikuntasali: 25 €/2 h/vko. Käyttö yritystoimintaan: 110 €/vrk.
- Atk-luokka: 25 €/2h/vko/40 €/vrk        

Koulukeskuksen ruokala:

50 €/kerta. Käyttö yritystoimintaan 120 €/vrk

Kirjaston kaukolainojen käyttömaksut

kaukolainat yleisistä kirjastoista: ei erillistä korvausta
kaukolainat muista kirjastoista (esimerkiksi yliopistojen kirjastot): toteutuneiden kustannusten mukaisesti

Ateriapalvelusta myytävät ateriat:

-    lounas     8.50 €
-    päivällinen 6.50€

 

Päivähoidon maksut

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Osallistuminen Maksu
enemmän kuin 10 päivää/kk 60€ /lapsi
korkeintaan 10 päivää/kk 30€/lapsi

 

Lasten päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen:

1. Käytössä on yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 3 mom. tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat seuraavasti:

    Perheen koko,    Tuloraja,    Korkein maksu-
    henkilöä              eur/kk        prosentti
    2                         1.403          11,5
    3                         1.730           9,4
    4                         2.053           7,9
    5                         2.191           7,9
    6                         2.328           7,9

2. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteen olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

3. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä, sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin ylin kokopäivähoidon kuukausimaksu on 290 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

4. Alin perittävä, sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu kuukausimaksu on 27 euroa.

5. Osapäivähoidon (enintään 5 h/pvä) maksuprosentti on 60 % kokopäivähoidon hinnasta.

6. Tilapäisen päivähoidon (1-5 päivää) maksu, 15 eur/pvä.
    
Päivähoidon maksupäätöstä ja laskutusta tehtäessä toimitaan voimassa olevan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan (perusturvalautakunta 18.5.2009 § 41).

Lapsen ollessa poissa hoidosta maksuksi määräytyy täysi kuukausimaksu seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
-  jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimipäivät, maksua ei peritä lainkaan
- jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 10 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
- jos lapsi on poissa kaikkina kalenterikuukauden toimipäivinä muusta syystä kuin sairautensa vuoksi, peritään puolet kuukausimaksusta
- kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toteutuneiden hoitopäivien mukaan.