Metsästys

Tekninen lautakunta on päättänyt 7.9.2016 § 70:

Tekninen lautakunta vahvistaa metsästyksen vuokrasopimuksen mukaiseksi vuosivuokraksi 0,75 €/ha/vuosi hirvenmetsästykseen vuokratuille alueille 1.1.2016 alkaen.

Pienriistan metsästysoikeutta kunta ei vuokraa metsästysseuroille, vaan pienriistan metsästysluvat kunnan alueelle myydään tekniseltä osastolta hakemuksen perusteella:

    - 1.8.2017 alkaen pienriistan metsästyksen henkilökohtainen kausilupa
      ulkopaikkakuntalaiselle 50 €/metsästyskausi, paikkakuntalaiselle kausilupa on ilmainen
    - pienriistan metsästyksen henkilökohtainen kahden päivän lupa 15 €     
    - kunta määrää saaliskiintiöt
    - kunta järjestää tarvittavan valvonnan metsästysalueillaan parhaaksi katsomallaan tavalla.
   

 Metsästysaluekartan saat tekniseltä osastolta luvan yhteydessä.

Kalastus

Kalastuskohteet ja luvat

 

 

Päivitetty 22.9.2016