Kunnan päihdehuollon avopalveluita toteutetaan mielenterveysneuvolassa sekä sosiaalitoimessa. Käytännössä on kyse lähinnä terapeuttisista keskusteluista, kotikäynneistä ja asiakkaan tuen sekä palvelutarpeen kartoittamisesta. Katkaisuhoito tapahtuu terveyskeskuksen avo- tai osastohoitona.

Päihdeterapia ja päihdekuntoutus järjestetään tarvittaessa ostopalveluna. Palveluun ohjautuminen tapahtuu kunnan sosiaaliohjaajan, puhelin 040 8608 209/sosiaalityöntekijän, puhelin 040 8608 207 kautta.

Rautavaaran kunnan Mielenterveys- ja päihdetyön strategia on laadittu vuosille 2015-2017 (kunnanvaltuusto 15.12.2014 § 62).