Olisi todella mukavaa, jos Sinäkin muuttaisit takaisin Rautavaaran kuntaan ja liittyisit 1.737 rautavaaralaisten joukkoon. Kuntastrategia 2030-asiakirjan visio visio on: Eloa, Iloa ja Älyä, jonka mukaan Rautavaaran kunta on itsenäinen, ihmisläheinen, yhteistyöverkoissa toimiva, luonnonläheinen ja sähköisiä ICT-palveluja kehittävä ja hyödyntävä kunta. Kunnan arvot ovat: Palveluhenki, syys, Osallisuus, Oikeudenmukaisuus ja Yhteisöllisyys.

Onhan nyt tekeillä Suomen historian suurin julkisen hallinnon uudistus. Se tarkoittaa sitä, että yli puolet kunnan tehtävistä ja taloudesta siirtyisi maakuntahallinnolle. Selkeä yhteinen tahtotila kunnassa on, että Rautavaaran kunta pidetään itsenäisenä kuntana. Kansanomaisesti sanottuna: Jauhoja on riittävästi ja ne ovat hyvänlaatuisia. Kuntamme visio korostaa erityisen voimakkaasti paikallisen identiteetin vahvistamista. Pienkuntamme vahvuutena on yhteisöllisyys, joka luo turvallisuutta ja yhteishenkeä. Kunnanjohtajana aloitan aina kehittämistyön ruohonjuuritasolta asiakkaan näkökulmasta.

Luonnosta ja erämaistaan tunnettu kuntamme haastaa Sinut pienuudellaan ja syrjäisellä sijainnillaan, mutta palkitsee ainutlaatuisilla löydöillä ja elämyksillään.

Kunta elää myös nykyaikaa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia täytyy ottaa rohkeasti käyttöön. Kunta tarjoaa kuntalaisille tasokkaita peruspalveluita, erityisesti kiitosta on jaettu monipuolisille vapaa-ajan palveluille ja nopeille laajakaistayhteyksille 100Mbit/s. Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta (RTVO) sai vuonna 2014 valmiiksi laajakaistan viisi runkolinjaa ja kunnan laajakaistapeitto on 100%. Laajakaistayhteys on nykykodissa yhtä tärkeä perustoiminto kuin lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Sen avulla voi sijainnista riippumatta olla yhteydessä mihin maailmankolkkaan tahansa ja käyttää jatkuvasti erilaisia palveluita. Laajakaistaan investointi nostaa kiinteistösi arvoa.

Kunta pitää hyvää huolta kaikenikäisistä kuntalaisistaan kehittämällä lähipalveluitaan: päivähoidosta koulutukseen, terveyhuoltoon ja erityisesti ikäihmisten asioihin. Kunta todella panostanut hoivapalveluihin lippulaivana Palvelutalo Lepola. Vasarat ovat paukkuneet ja sahat soineet v.2011 alkaen. Uusi keskuskeittiö (3,2 milj.€) valmistui 31.7.2015.

Kunta tarjoaa kuntalaisille tasokkaita peruspalveluita, erityisesti kiitosta on jaettu monipuolisille vapaa-ajan palveluille ja nopeille laajakaistayhteyksille 100Mbit/s. Laajakaistan peitto on 100%. Laajakaistayhteys on nykykodissa yhtä tärkeä perustoiminto kuin lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Sen avulla voi sijainnista riippumatta olla yhteydessä mihin maailmankolkkaan tahansa ja käyttää jatkuvasti erilaisia palveluita. Laajakaistaan investointi nostaa kiinteistösi arvoa.

 

Oman kodin rakentajille on tarjolla edullisia (1€/m2-4€/m2) isoja rantatontteja Jokisuunniemen ja Hiekkahäikän alueelta sekä tontteja Karikon alueelta.

Rautavaaralta löytyy Natura luonnonkohteita, joissa voi jokainen löytää kiinnostukselleen uusia elämyksiä. Kunnan Nuorisovaltuusto, Vanhusneuvosto, monet yhdistykset ja urheiluseurat sekä seurakunnat järjestävät monenlaista harrastetoimintaa, joten innostavaa tekemistä on tarjolla vauvasta vaariin ja jokaiseen makuun.

Esimerkkinä Rautavaaran Harrasteteatteri, joka on toiminut yhteisöllisyyden vahvistajana 30 vuotta. Teatteri on tasokkaiden esitysten myötä vakiinnuttanut asemansa yhtenä Pohjois-Savon kärkiteatterina. Kuluvan kesän esitys on Pakettiratkaisu. Näytelmä on erittäin ajankohtainen. Uhkaako kauhea 10 miljardin kestävyysvaje, SoTe-lait, maakuntasoppa, Erva, PoSoTe ja Vosut sekä muu pakkolainsäädäntö kuntaamme? No panics.

Uskon, että Rautavaara-päivät 2016 edistää paikkakuntamme vireyttä ja toiminnallisuutta, tuo kuntamme palvelut tehokkaasti käyttäjien tietoisuuteen ja on samalla omiaan helpottamaan myöskin kuntamme yrittäjien toimintaedellytyksiä.

Kaikesta vaikeuksista huolimatta, Rautavaaran kunta tähtää luottavaisena tulevaisuuteen. Kunta ei menesty odottamalla, että joku tekee asiat meidän puolesta. Pitää uskaltaa olla reilusti päätään pitempi muita, koska silloin näkee kauaksi. Rautavaara tarvitsee nyt yhä enemmän tekijöitä. Mikä on kohtuullinen matka palveluihin ja miten pidetään peruspalvelut harvaan asutulla alueella? Siinä tehtävää meille kaikille.

Esitän omasta ja Rautavaaran kunnan puolesta suuret ja lämpimät kiitokset kaikille Rautavaara-päivien 2016 talkoolaisille tapahtuman järjestämisestä. Erityiskiitokset Pitäjäläinen-lehden toimitukselle.

Muista, että Sinä voit vaikuttaa kuntamme palvelujen kehittämiseen antamalla niistä palautetta kunnalle. Siitä kaikki kehittämistyökin lähtee. Pienkunta on ihmistä lähellä. Myönteinen ajattelu ei synny itsestään. Älyä, Iloa ja Eloa tarvitaan.

Mutta mikään ei voita käyntiä itse paikan päällä Rautavaara-päivillä 1.7.-3.7.2016. Poiketkaa toki Ollintorilla, puistossa, kunnanvirastolla ja Lentokeskuksessa.

Tavataan Rautavaara-Päivillä kotikunnan teemalla: ”PIHKASSSA KOTISEUTUUN”: Paluumuutto, Laajakaista/Digitalisaatio ja Vapaa-ajan palvelut.

Mukavaa elämää Rautavaaralla ja Toivotan Sinut erittäin lämpimästi takaisin rautavaaralaiseksi. Pysytään kaistalla.

Kaikista näistä lisäinfoa tässä Pihkassa Kotiseutuun-julkaisussa ja palautetta voit antaa kunnan kotisivuilta www.rautavaara.fi

Pihkassa Kotiseutuun terveisin ja Hyvää Kesää 2016.

Unto Murto
kunnanjohtaja
puh. 040-860 8100

Julkaistu 27.5.2016