Pohjois-Savon liiton järjestämä kuntakokous pidettiin 13.6.2016 Kuopiossa. Tilaisuus toimi samalla maakuntauudistuksen monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistyskokouksena. Liiton kokouskutsussa oli valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 26.5.2016 päivätty ohje ja sen muistio.

Muistion sivulla 1 annettiin meille kaikille selkeä ohjeistus, miten maakuntauudistus (aikaisemmin aluehallintouudistus) ja SoTe-uudistus Suomessa käynnistetään:

”Uudistusten kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja hyvää yhteistyötä maakuntien liittojen, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien, pelastuslaitosten, kuntien, muiden uusien maakuntien tehtävien kannalta keskeisten kuntayhtymien, ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Muutoksen valmistelusssa on tärkeää, että kaikki edellä mainitut organisaatiot ovat tasapuolisesti ja aktiivisesti mukana. Lisäksi on tarpeen, että muutostyöhön osallistuvat myös aluehallintovirastot ja maakuntien SoTe-uudistuksen valmistelijat.

 

Tarkoituksena on, että uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019 lukien. Aikataulu huomioiden on tarpeen, että muiden kuin SoTe-tehtävien siirtojen toteutusta ja uusien maakuntien toiminnan käynnistämistä ryhdytään valmistelemaan jo nyt ennen kesälomakautta 2016, jotta toiminnan jatkuvuus saadaan turvattua.”

VM/STM muistion 26.5.2016 ohjeistuksen mukaisesti maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheelle on tarpeen perustaa ohjausryhmä, johon kuluu tasapuolisesti kaikkien keskeisten tahojen edustus. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen esitteli ohjausryhmän, jonka rakenteen kuntien johtavat viranhaltijat olivat omalta osaltaan yksimielisesti hyväksyneet 6.6.2016. Valmistelun Ohjausryhmään kuuluisi 13 jäsentä seuraavasti: Pohjois-Savon liitto, puheenjohtaja, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion seudun kunnat, Koillis-Savon seudun kunnat, Sisä-Savon seudun kunnat, Varkauden seudun kunnat + Joroinen, Ylä-Savon seudun kunnat, Pohjois-Savon Ely-keskus, Itä-Suomen AVI, Pohjois-Savon TE-toimisto, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Vaalijalan kuntayhtymä, PoSoTe-hanke. Esittelijänä maakuntajohtaja ja sihteeri nimetään.

 

Tämän jälkeen Maakunnan yksimielisyys ajautui mielestäni heti sivuraiteelle: miten henkilövalinnat tulisi tehdä maakuntauudistusta esivalmistelemaan ohjausryhmään. Pitkän keskustelun jälkeen 120 hlön osallistujajoukko oli aivan äimän käkenä. Poliittista draamaa siis pahimmillaan.

 

Takarajana on se, että Pohjois-Savon liiton on ilmoitettava 15.8.2016 mennessä VM/STM:lle, miten esivalmistelu on käynnistetty.

 

Käytin kuntakokouksessa puheenvuoron toteamalla, että väliportaan hallintoa on uudistettu 200 vuotta ja SoTe-uudistusta tehty 15 vuotta.

 

Nyt uudistusta tehdään niukkenevien resurssien aikana, joten ei tässä mitään uutta jaettavaa tule. Onneksi lausunnolle tuleva maakuntalaki on rakennettu kuntalain ”päälle”. Uusi Kuntalakihan tuli osittain voimaan 1.5.2015 ja loput 1.6.2017. Koko uudistuksen ydin on itsehallinto. Toivon, että tämä uudistus saataisiin maaliin, ettei henkilöstön tarvitse elää jatkuvien hallinnonuudistuksen keskellä. Rahoitus kunnille ei ole lisääntynyt, mutta tehtävät ovat.

Tulevaisuuden kunta vastaa lähipalveluista. Rautavaaran kunnalle on tärkeää, että maakuntalaissa turvataan tukipalvelujen järjestäminen: ruokahuolto, siivous, kiinteistöhuolto ja ict-asiat harvan asutuksen ja pitkien välimatkojen kunnassa.

Paikalla olevien kansanedustajien tehtävänä on huolehtia siitä, että tulevaan maakuntalakiin kirjataan selkeästi toimivalta ja tehtävät sekä rahoitus niin pitkälle, ettei tarvitse kohta ryhtyä keskustelemaan, mitä laki oikeasti tarkoittaa. Haluan nähdä, että tässä ollaan rakentamassa aitoa itsehallintoa. Maakunnille pitää antaa verotus- oikeus, jotta kysymys olisi aidosta itsehallinnosta. On erittäin tärkeää, että maakuntien verotusoikeus kunnolla selvitetään ja asiaa pidetään esillä.

Valmistelussa oleva SoTe- ja maakuntahallinnon lakiuudistus käsittää 300 organi-saatiota ja yli 220.000 hlöä. Nyt puretaan myös Aveja ja Elyjä, jotka perustettiin vuonna 2010. Pelkästään SoTe-uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä. Keinoina mm. lainsäädännön pakkopaidan purkaminen, palveluintegraatio, toiminnalliset muutokset ja sairaalaverkon supistaminen.

Toivon, että Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen ohjausryhmän nimeäminen 30.6.2017 saakka ja sen perustamat yhteisten toimintojen valmistelutyöryhmien: hallinto- ja tukipalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut, tilapalvelut ja ICT-palvelut sekä teemaryhmien: maakuntaliitto, ELY, TE, AVI, PSSHP, Vaalijalan erityishuoltopiiri ja pelastuslaitos saadaan tehtyä liitossa aidon luottamuksen ilmapiirissä.

Posotetaan Pohjois-Savon maakuntauudistuksen valmistelun organisointi maaliin ilman kapuloita. Unohtamatta itse kuntalaisia ja läheisyysperiaatetta eli palvelut turvataan koko maakunnassa. Emme saa jäädä tulee makaamaan.

Unto Murto
kunnanjohtaja/HTM
puh. 040 860 8100
sp: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Julkaistu 21.6.2016