Haluan nostaa esille uudelle valtuustolle 2017-2021 Paljakan alueen kehittämistyön jatkamisen retkeilyalueena/Rautavaaran matkailun Kehittämissuunnitelma 2015-2018 toteuttamisessa. Asian laitoin vireille vuonna 2012 kehittämiskeskustelussa kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen /Ympäristö ja luonnonvara toimialan kanssa.  Aikaa on kulunut viisi vuotta.

 

Paljakan alueen kehittämisen yksi osa-alue on kunnanvaltuuston kokouksessa nro 6/18.11.2013:ssä 78 hyväksymä Hiekkahäikän ranta-asemakaavan muutoksen 23.9.2013 päivätyn kaavaselostuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Ranta-asemakaava koskee Rautavaaran kunnan Hiekkahäikän alueen kortteleita 1-9, urheilu- ja virkistys-, retkeily- ja ulkoilu-, yleinen pysäköinti-, uimaranta-, vene-valkama- sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita.

 

Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-9, lähivirkistys-, urheilu-, virkistyspalvelujen-, uimaranta-, venesatama/venevalkama-, maa- ja metsätalous, sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on saada alue toteutumaan, jotta alueelle rakennettu viemäri ja vesijohtoverkosto saadaan hyödynnettyä.

 

Ranta-asemakaavalla alueelle on saatu 4 omarantaista loma-asuntoa voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisesti ja muodostettua 9 uutta omarantaista loma asumiseen soveltuvaa rakennuspaikkaa kaavan rakennetta muuttamalla. Suunnittelualueelle on osoitettu nykyisen kaavan mukaiset yhteisrantaiset rakennuskorttelit yksittäisten tonttien lukumäärää vähentämällä.

 

Hiekkahäikän ranta-asemakaava on Pohjois-Savon ensimmäinen energiakaava, joka mahdollistaa ekologisesti kestäviä lämmitysjärjestelmiä ja uusiutuvaa energiaa (maalämpö Ala-Keyritty-järvestä, aurinkoenergia, kotimainen hake). Ranta-asemakaava alueen pinta-ala on n. 35,3 ha ja alue sisältää n.3,5 km rantaviivaa.  Kaikkiaan Paljakan alueella löytyy 22 tonttia.

 

Hiekkahäikän ranta-asemakaavan muutos oli yksi osatekijä vuonna 2011 käynnistettyä Paljakan alueen kehittämistyössä valtuustokaudella 2013-2016. Kunnan täyttäessä140-vuotta vuonna 2014.

 

Muut Paljakan alueen kehittämistyön osatekijät ovat:

 

1)Kiparin ränsistyneen kelkkaradan puulaitojen ja jäädytysputkien sekä valotolppien purkaminen eli koko alueen maisemointi. Kustannukset 8.000 euroa. Työ tehtiin 2014.

 

2) Kiparinvuoren ja Paljakan tilojen rajaaminen retkeily-/luonnonsuojelukohteeksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn suojelukohteeksi.  Kokonaispinta-ala noin 53,8 ha.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa 6/19.12.2016 §:ssä 63 sopimuksen Luonnonsuojelualueen perustamisesta Rautavaaran kunnan ja Suomen valtion edustajana Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

 

Tilojen yhteispinta-ala on noin 21,0 ha.  Tilat ovat Kiparinvuori 52:0 ja Paljakka 53:2. 

 

Sopimus luonnonsuojelualueen perustamisesta allekirjoitettiin 30.1.2017. Rauhoituskorvaus 88.000 euroa valtio maksoi kunnalle helmikuussa 2017. 

 

Lisäksi Suomen valtio edustajanaan Pohjois-Savon Ely-keskus ostaa perjantaina 19.5.2017  määräalat kiinteistöistä Pieni-Mäkelä ja Paljakka Rautavaaran kunnan Suojärven kylässä.  Pinta-ala noin 32,8 ha Kauppahinta on 303.000 euroa.  Ostotarkoitus: luonnonsuojelu ja matkailua tukeva toiminta.

Tämä avaa aivan uuden mahdollisuuden Kunnan matkailun kehittämiseen vuonna 2015 laaditun Kunnan Matkailun kehittämissuunnitelman (Matkailun Master Plan) mukaisesti 2015-2018.

 

3) Moottorikelkkareitti Tahkolta-Kiparin kautta Rautavaaran keskustaan. Kunnan TA-2013/Hanke-salkussa: MoViRa-hankkeelle 10.749 euroa. MoVira-hanke päättyi 31.12.2014.

 

4) Kangaslahti-Suojärvi laajakaistarunkoverkon hyödyntäminen. Valmistui vuonna 2011. Viestintäviraston päätös 7.8.2013 tukikelpoiset kustannukset yhteensä 615.270 euroa. Kunnan maksuosuus 8% eli  49.222 euroa

 

5)  Rautavaaran lentokeskuksen kehittäminen. Tavoitteena laajentaa ja monipuolistaa kenttäalueen käyttöä, löytää uusia toteuttamiskelpoisia kehittämiskohteita ja aukoa kehitystyötä jarruttavia solmuja sekä hyödyntää Hiekkahäikän ranta-asemakaavan mahdollisuudet, jossa energiataloudellinen asuminen ja ilmailuharrastus on mahdollista toteuttaa.

Hiekkahäikän ranta-asemakaava toimii suunnan näyttäjänä ilmailuharrastajien rakennus-kohteena. Suomen suurimman harrastelentotilan tarjoaa Rautavaaran Lentokeskus.

 

Rautavaaran matkailun Kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2018 hyväksyttiin maaliskuus-sa 2015.  Rautavaaran matkailu yllättää elolla, ilolla ja älyllä.  ”Miljoonan mutkan takana” sijaitsevaan Metsäkartanoon ei kukaan eksy vahingossa, mutta sinne löytäneet kohtaavat sekä kansalliseen että kansainväliseen luontomatkailuun loppuun asti hiotun palvelukokonaisuuden. Tiilikan kansallispuisto, Älänne ja Paljakka mykistävät matkailijan maisemillaan ja omalaatuisilla luontokohteillaan. 

 

Virastotalon aulassa olevat moottorisahataiteilija Erkki Rytkösen tekemät Savottaukko ja hänen Kipa-koira muistuttavat meitä siitä, kuinka tärkeää on tietää, että kunta eli ja elää metsästä eilen ja tänään. 

 

Tottakai Savotta-ukon työkalut ovat vaihtuneet kirveestä ja pokasahasta tablettiin ja älypuhelimeen sekä some-viestintään.  Tänä Suomen tasavallan 100 vuotisJuhlavuonna on paikalla saada Savotta-ukon viereen Savotta-emäntä.  Moottorisahataiteilija Erkki Rytkösen kanssa olen neuvotellut, että se tehdään paikanpäällä Rautavaara-päivillä 1.7.2017 ja viimeistellään 2.7.2017.

 

SavottaPaljakka-terveisin

 

Unto Murto

kunnanjohtaja

hallintotieteiden maisteri/HTM

kunnallistutkinnon sosionomi

merkonomi

puh. 040-860 8100

sp: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.