Lähes koko kuntakenttä ja erityisesti maaseutukunnat ovat ennennäkemättömien haasteiden edessä vuosina 2015 – 2019. Tasavallassa on menossa toimintojen ja palvelujen määrätietoinen keskittäminen. Itsenäinen Suomi täyttää 100-vuotta vuonna 2017 ja Rautavaaran kunta 143 vuotta.

Pääministeri Juha Sipilän uusi hallitus on aloittanut työnsä ja julkaissut ”Ratkaisujen Suomi” hallitusohjelmansa 27.5.2015. Kuntakenttä ei voi muodostaa kokonaisvaltaista tilannekuvaa kehityksestä sumuisuus jatkuu ja syyt ovat seuraavat:

1. ) Edellisen hallituksen lähes ”paniikissa” työstämä kaikkia koskeva SOTE-laki ja SOTE -ratkaisu jäi kesken. Se tiedetään, että toteutusvaihtoehto on maakuntamalli, mutta rahoitusmalli (kustannusten maksajat), demokraattinen päätäntävalta, perustuslain vaatimat muutokset, toteutuksen aikataulu jne. eivät ole kenenkään tiedossa. Pohjois-Savon PoSoTen valmistelussa todettiin, että hallitusohjelmassa on linjattu, että sote-ratkaisu tehdään kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalle. Hallitusohjelman mukaan alueita on enintään 19. Alueiden tarkkaa määrää tai aluejakoa ei kuitenkaan vielä tiedetä. Esimerkkinä valmistelutyössä on nyt Pohjois-Karjalan malli: Siun Sote.

Kuntien budjeteista 50 -60 % siirtyy ”ulkopuoliselle” järjestäjälle ja koska rahoitusratkaisut eivät ole tiedossa, niin Rautavaaran ja muidenkin KYSTERI kuntien on vaikea tehdä muitakaan päätöksiä ennenkuin tämän suurimman taloussektorin lopullinen toteutus ja vaikutukset ovat tiedossa. Soten hallinnon lisäksi pitää pystyä ratkaisemaan mm. talouteen, demokratiaan, tasa-arvoon, aluekehitykseen, saavutettavuuteen, laatuun ja tehokkuuteen liittyvät kysymykset. Entä Nilakan kuntien kuntaliitos: Utopiaa vai totta?

Ei riitä, että etsitään ratkaisut vain soten hallintoon ja toimintaan. Samassa yhteydessä on ratkaistava sosiaali- ja terveydenhuollon suhde kuntien muuhun toimintaan eli edessä on suomalaisen demokratian uusien rakenteiden määrittely. Uusi kunnallishallinnon perustuslaki.

2.) Hallitus vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä ja niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Konkreettisia toimenpide-esityksiä on, mutta niiden vaikuttavuudesta ja aikatauluista ei ole vielä tietoa. Hallitus tekee vuoden 2015 budjettiriiheen mennessä yksityiskohtaisen toimenpideohjelman ja antaa ensimmäiset konkreettiset esitykset. Mikä on niiden vaikutus ko. Pohjois-Savon Harva-kunnalle ? "LEX-RAUTAVAARA" säädettävä ja sassiin.

Kuntien tehtäviä ei lisätä vuosina 2015 – 2019. Ns. perälautakirjauksen mukaan, jos tehtäviä lisätään, niin tehtävien hoitoon tulee 100 % valtionosuus. Maaseutukunnat saavat palvelujen järjestämiseen ja tehtävien hoitamiseen merkittävän valtionosuuden.

Hallitusohjelman mukaan mikäli valtionosuuksia joudutaan leikkaamaan, pitää kuntien velvoitteita vähentää samassa suhteessa. Valtionosuusjärjestelmää joudutaan uudistamaan tällä vaalikaudella kuntien muuttuvien tehtävien takia mm.SOTE-palvelut lähtevät pois kuntien järjestämisvastuulta.

3.) Syntyykö yhteiskuntasopimus elokuussa 2015 mm. työmarkkinajärjestöjen kanssa jää nähtäväksi.

Julkisten palvelujen osalta tehdään digitalisointi. Tulossa on kaikille kunnille (317 kuntaa) yhden luukun julkisen hallinnon digitaaliset palvelut.

Saapi nähä, kuinka meitin käyp?

Savottamies Unto Murto
kunnanjohtaja
puh. 040-860 8100
sp: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Julkaistu 30.6.2015