TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuki määrätään tukeen oikeuttavien menojen sekä tulojen ja varojen erotuksen perusteella.  Toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Erityisesti ensimmäistä toimeentulotukea haettaessa tarvitaan hakemuksen lisäksi seuraavat liitteet ja tositteet:

  • pankin tiliotteet kaikista perheen tai henkilön pankkitileistä kahdelta viimeiseltä kuukaudelta
  • kaksi viimeisintä palkkatilinauhaa
  • päätökset ensisijaisista etuuksista (esim. eläke, asumistuki, päiväraha, työmarkkinatuki)
  • vuokrasopimus
  • viimeksi vahvistettu verolippu ja verotodistus
  • KELA:n päätökset sairauskulujen vuosiomavastuun eli maksukaton täyttymisistä ( matka- ja/tai lääkekatto)
  • Selvitys kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksujen kalenterivuosittaisesta maksukatosta. V
  • työnhaun voimassaolosta todistus työttömiltä
  • opiskelijoiden kesäajalle työnhausta todistus, myös kunnan kesätöiden hakemisesta selvitys
  • opiskelijoilta opintotukipäätös

AJANKOHTAISTA HUOMIOITAVAA

KELA hoitaa 1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuen myöntämisen. Perustuki kattaa tuen saajan peruselinkustannukset, asumisen ja terveydenhuollon menot.

Kunnan sosiaalitoimistossa hoidetaan edelleen harkintaa sisältävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Täydentävä tuki perustuu myös tulojen ja menojen erotukseen.  Menoina huomioidaan henkilön tai perheen peruselinkustannusten lisäksi erityismenot. Erityismenoja voi olla mm lasten päivähoitomenot ja lasten harrastustoiminnasta aiheutuvat menot, ne asumismenot, joita ei perusmenoina huomioida, henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot.  Täydentävän tuen ja ehkäisevän tuen käsittelyyn liittyy useimmiten sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön tarvetta.  Hakemuksen voi jättää kirjallisesti tai suullisesti ennakkoon varatulla asiointiajalla.  Kirjallisesti hakeneita kutsutaan vastaanotolle tarpeen mukaan.

Lisätietoja antavat sosiaaliohjaaja, puhelin 040 8608 209 ja sosiaalityöntekijä, puhelin 040 8608 207